SAMENWERKING

Fabriek A Brak is een intense samenwerking tussen jeugdhuis Lodejo en jeugdhuis 't Kasseiken. Door de vele voordelen (grotere doelgroep, uitwisseling van begeleiders, gezamenlijke aankopen,...) hebben we er voor gekozen om de twee jeugdhuizen te verenigen en samen artistiek aan de slag te gaan onder één naam: Fabriek A Brak. 

Onze partners

Vlaamse Overheid, Afdeling Jeugd

Dit project kon niet gerealiseerd worden zonder de financiële steun van de Vlaamse Overheid

www.sociaalcultureel.be/jeugd/jeugdhuizen.aspx

JH Lodejo (Lochristi) en JH ‘t Kasseiken (Wachtebeke)

Beide jeugdhuizen slaan voor Fabriek A Brak de handen in elkaar. We bieden samen één creatief aanbod op twee locaties aan. Maar elk jeugdhuis biedt binnen zijn eigen discipline (harde - zachte materialen) een atelier/ werkplaats (zeefdruk in 't Kasseiken en textiel in de Lodejo) aan.

Samen werken we aan één sterk en groeiend artistiek project.

www.lodejo.be |  www.kasseiken.be


CERA

"Cera. Samen investeren in welvaart en welzijn." Dankzij subsidies van CERA in 2015 konden we het oude zeefdrukatelier in 't Kasseiken weer operationeel maken.

http://www.cera.be/nl/ 

 

Formaat vzw

Formaat is de federatie van jeugdhuizen in Vlaanderen. De federatie ondersteunt meer dan 400 werkingen. Door in te zetten op opleiding, begeleiding, informatie, netwerken en belangenbehartiging.

De zelforganiserende kracht en verantwoordelijkheidszin van jongeren staan daarbij centraal. Zo bouwt Formaat mee aan een sterke positie van jongeren en hun initiatieven in de samenleving..

www.formaat.be

 

Kringwinkel De Cirkel (Lochristi, Zelzate en Lokeren)

De kringwinkels hebben een dubbele missie namelijk het maximale hergebruik van afvalstoffen en het creëren en in stand houden van werkgelegenheid voor kansengroepen. Om deze doelstellingen blijvend te kunnen realiseren hebben zij drie belangrijke pijlers waar zij op inzetten: ecologie, sociaal en economie. Via hun werking nemen ze een voorbeeldrol aan en tonen ze aan dat duurzaam ondernemen wel degelijk kan.

 

F.A.B. wil samen met de kringwinkel deze visie uitdragen. Ook wij stellen duurzaamheid centraal. Meer info over de kringwinkel vind je op hun site.
www.kringwinkeldecirkel.be 

 

Jonge Vonken, jeugdhuis Lodejo
Het ondernemerschapsproject van jeugdhuis Lodejo heet 'Jonge Vonken'. Hiermee werkt FAB jaarlijks samen voor de organisatie van EAT SLEEP CREATE REPEAT (ESCR). Dit zijn spectaculaire creatieve workshops op locatie en in de jeugdhuizen, tijdens de paasvakantie.
www.jongevonken.be

 

Jeugddiensten Lochristi en Wachtebeke 

Samen met de twee jeugddiensten van onze gemeentes hebben we in 2017 PREFAB opgericht. Dit is een overkoepelende creatieve tienerwerking (12-15 jaar) waarmee we 2 à 3 maal per jaar een activiteit organiseren (Lowalab genaamd)..
http://www.wachtebeke.be/website

https://www.jeugdlochristi.be/

https://www.facebook.com/PrefabLoWa/

 

Craftwerk, jeugdcentrum Juvenes
Het artistiek project van jc Juvenes in Zele heet 'Craftwerk'. FAB en Craftwerk werken al van in het begin van de projecten nauw samen. Dit oa. omdat de inhoud van de projecten zo dicht bij elkaar ligt (upcycling - hout - graffiti - fotografie). De samenwerking uit zich zowel op formele (vb. workshops bij elkaar organiseren) als op informele (overlegmomenten tussen de projectmedewerkers) manier.

http://www.juvenes.be/category/craftwerk/

 

Cultuurdiensten Lochristi en Wachtebeke