Download
Vacature projectmedewerker PDF
Vacature artistiek projectmedewerker Fab
Adobe Acrobat document 77.3 KB

Jeugdhuis ’t Kasseiken werft aan:
Projectmedewerker artistieke expressie 30,5u (m/v/x)

OMSCHRIJVING VAN DE ORGANISATIE
Jeugdhuis ‘t Kasseiken wil een ontmoetingsplaats zijn voor jongeren uit Wachtebeke (7500 inwoners) en
omstreken. Jonge vrijwilligers staan centraal in het jeugdhuis. Het jeugdhuis wil een plaats innemen in
het regionale jongeren cultuurlandschap en startte in 2014 met een bovenlokale projectwerking,
aansluitend op de bestaande jeugdhuiswerking. Jeugdhuis ‘t Kasseiken werft een projectmedewerker
artistieke expressie (4/5e VTE) aan om samen met de collega projectmedewerker ondernemerschap
(3/5e VTE) het project Fabriek A Brak voor en met jongeren (12-29 jaar) verder te zetten en te werken
aan de uitbouw van een innovatieve jeugdhuiswerking.
Jeugdhuis ‘t Kasseiken is een plaats waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten in een ontspannen sfeer.
We willen met jongeren vormende, culturele, sportieve, informatieve en sociale activiteiten organiseren
waarin ontmoeting centraal staat. Het jeugdhuis is er voor iedereen, zonder onderscheid naar
godsdienst, geslacht, taal, seksuele voorkeur, politieke en filosofische overtuiging. Openheid,
betrokkenheid, respect, engagement en zelforganisatie zijn principes die de werking van het jeugdhuis
vormgeven.

OMSCHRIJVING VAN HET PROJECT
Via het project Fabriek A Brak willen we inspelen op de huidige noden en behoeften van de
Wachtebeekse (en Zelzaatse, Moerbeekse) jeugd. We willen het creatieve en ondernemende aanbod in
de regio aanvullen door workshops, uitstappen, open ateliers, coachmomenten en andere activiteiten of
evenementen te organiseren, samen met jongeren (en externe partners) projecten op poten te zetten
en toonmomenten te organiseren zoals het jaarlijkse kunstparcours Invitro en het buurtfestival Koté
Pavée.
Jeugdhuis ‘t Kasseiken beschikt over 3 ateliers die beheerd worden door Fabriek A Brak (de twee
projectmedewerkers en vrijwilligers); een zeefdrukatelier, een klein houtatelier en een moestuin.
Doorheen de ateliers zijn duurzaamheid en recycling/upcycling een vaste waarde.

FUNCTIEOMSCHRIJVING
● De projectmedewerker coördineert het project en concretiseert de projectplanning in
samenspraak met het projectteam en de collega-projectmedewerker (ondernemingszin).
● De projectmedewerker bouwt een divers projectteam uit dat hij ondersteunt en betrekt bij de
uitbouw en uitvoering van de onderdelen van het project.
● De projectmedewerker bouwt een netwerk uit met relevante partners en gaat op zoek naar de
nodige expertise voor de uitvoering van het project.
● De projectmedewerker werkt actief rond de competentieversterking van jongeren en brengt deze
competenties in kaart.
● De projectmedewerker deelt expertise m.b.t. het project actief met zijn collega’s en vrijwilligers.
● De projectmedewerker legt de link tussen het project en de reguliere jeugdhuiswerking, en neemt
ook binnen deze werking een aantal taken op (vb. één avond per maand de instuif openhouden).
● De projectmedewerker onderhoudt contacten met de jongeren, hun ouders en organisaties in de
regio.
● De projectmedewerker werkt en voert de communicatie over het project uit.
● De projectmedewerker zoekt actief mee naar extra middelen om het project te realiseren.
● De projectmedewerker houdt zich aan de vooropgestelde budgetten, rapporteert en
verantwoordt uitgaven aan de verantwoordelijke en houdt hiervoor de nodige administratie
(basis boekhouding) bij.
● De projectmedewerkers schrijven het subsidiedossier (aanvraagdossier - voortgangsrapport en
verantwoordingsdossier) voor de Vlaamse Overheid afdeling Jeugd voor de projectwerking uit in
samenspraak met bestuursleden en vrijwilligers.
HOUDING
● Een uitdrukkelijk geloof in (het kunnen en het leerpotentieel van) jongeren.
● Geëngageerd zijn om met een brede doelgroep van jongeren (tieners van 12-15 jaar en jongeren
van 15-29 jaar) aan de slag te gaan.
● Dynamisch en creatief.
● Zelfstandig kunnen organiseren én in team kunnen samenwerken.
● Gemotiveerd om zich langdurig te engageren voor jongeren in gemeente Wachtebeke.
● Bereidheid tot werken in de vrije tijd van jongeren (frequent avond- en weekendwerk).
● Gebalanceerd kunnen afwisselen tussen bureau- en veldwerk.

KENNIS EN VAARDIGHEDEN
● Kennis van en inzicht in de leefwereld van jongeren.
● Ervaring hebben in de organisatie van projecten in samenwerking met jongeren.
● Affiniteit hebben met het onderwerp (creatieve jeugdactiviteiten, atelierwerking: moestuin, hout
en zeefdruk).
● Prikkelend en stimulerend kunnen werken: jongeren nieuwe ervaringen laten opdoen en kansen
bieden om eigen mogelijkheden en grenzen te leren kennen en verleggen in een veilige omgeving.
● Participatief werken: de doelgroep verantwoordelijkheid geven, motiveren en activeren.
● Organisatiegericht: kunnen werken binnen en aan de doelstellingen van de organisatie.
● In team kunnen samenwerken op basis van een functionele taakverdeling: actief informatie
uitwisselen, zich houden aan afspraken en deadlines, initiatief en verantwoordelijkheid nemen.
● Flexibel zijn: soepel kunnen overschakelen op verschillende taken en zich snel kunnen aanpassen
aan wisselende situaties.
● Redactionele en administratieve vaardigheden i.f.v. websitebeheer, nieuwsbrief, verslaggeving
Vlaamse Overheid en beperkt financieel beheer van de subsidiemiddelen.
● Uitstekende schriftelijke en mondelinge vaardigheden (in het Nederlands).
● Pluspunt; in het bezit zijn van een autorijbewijs.

OPLEIDING / ERVARING
Je beschikt over een hoger diploma (Bachelor of Master) of relevante ervaring die hiermee
gelijkgeschakeld kan worden. Uiteenlopende studierichtingen kunnen aansluiting geven bij deze functie.
Bijvoorbeeld: sociaal (cultureel) werk, lerarenopleiding, (otho)pedagogie, artistieke opleidingen (vb.
academie), communicatie(wetenschappen) en dergelijke. Ervaring in het jeugd(huis)werk, bij een
jeugdvereniging, binnen een projectwerking of als artistieke begeleider zijn interessant voor deze
functie. Jeugdhuis ‘t Kasseiken werft aan op basis van competenties en relevante ervaring dus we
moedigen iederéén aan om te solliciteren.

WIJ BIEDEN
● Indiensttreding bij voorkeur tussen maandag 02/11/2020 en vrijdag 13/11/2020 (of later, in
onderling overleg).
● De kans tot het volgen van verdere opleidingen en vormingen in de jeugdhuis- en culturele sector.
● Een deeltijds contract (4/5e VTE) van onbepaalde duur.
● Verloning volgens PC 329.01, barema B1C. Relevante anciënniteit in de sector kan in overleg
meegenomen worden.
● Vergoeding voor verplaatsingen in functie van het werk, woon-werkverkeer.
● Een afwisselende job in een boeiend jeugdhuis.

PROCEDURE
Stuur jouw motivatiebrief en CV naar marthe@kasseiken.be vóór maandag 5 oktober. De weerhouden
kandidaten zullen ten laatste maandag 12 oktober per e-mail uitgenodigd worden voor een proef
gevolgd door een persoonlijk gesprek op zaterdag 17 oktober. Meer informatie over deze vacature is te
bekomen bij huidige artistiek projectmedewerker Marthe Vanthuyne via 09/345.03.02 of mail.

Plaats tewerkstelling:
Jeugdhuis ’t Kasseiken, Molenhoek 19, 9185 Wachtebeke

Wij garanderen discretie bij het doorlopen van de procedure.